Budesonid v orodispergovatelných tabletách v léčbě eozinofilní ezofagitidy

06/2021

MUDr. Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Ph.D.

Beskydské Gastrocentrum, Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku

 

SOUHRN

Eozinofilní ezofagitida je imunitně podmíněný zánět jícnu. Jedná se o chronické progresivní onemocnění provázené postupnou remodelací jícnu. Diagnostika nemoci se opírá o příznaky dysfunkce jícnu, histologický nález 15 a více eozinofilů na zorné pole (high power field, HPF) v biopsii z jícnu a vyloučení dalších příčin hypereozinofilie. Léčebné možnosti zahrnují podání inhibitorů protonové pumpy, topických kortikoidů a eliminační dietu. Po dosažení remise je doporučovaná dlouhodobá udržovací léčba. Podle recentních amerických doporučení mají topické kortikoidy jako jediná z léčebných možností silné doporučení s dobrou kvalitou důkazů, podle studií z reálné praxe mají také nejvyšší účinnost v léčbě první linie. Topické kortikoidy přímo k léčbě eozinofilní ezofagitidy doposud nebyly k dispozici, jedinou možností byl předpis suspenze budesonidu magistraliter, nově je možnost podávání budesonidu v orodispergovatelných tabletách přímo určených k léčbě eozinofilní ezofagitidy. Výsledky dosavadních klinických studií potvrdily jeho vysokou účinnost v navození i udržení remise i příznivý bezpečností profil.

 

Klíčová slova

eozinofilní ezofagitida, progrese, kortikoidy, dieta, inhibitory protonové pumpy

 

SUMMARY

Eosinophilic esophagitis is immune-mediated inflammatory condition of the esophagus. It is a chronic disease with progressive esophageal remodeling. Eosinophilic esophagitis is characterized by symptoms of esophageal dysfunction and eosinophilic infiltration of the esophageal mucosa in the absence of secondary causes of eosinophilia. The management of eosinophilic esophagitis includes proton pump inhibitors, topical glucocorticoids, and dietary interventions. Maintenance therapy should be considered for all patients. According to recent American guidelines, topical glucocorticoid is the only treatment modality with strong recommendation and good quality of evidence, also topical glucocorticoid has the highest efficiency in first line treatment according to real life studies. Topical glucocorticoid for the treatment of eosinophilic esophagitis was not available since recently, the only way to prescribe budesonide suspension was magistraliter prescription. But nowadays there is a possibility of administration of orodispersible budesonide tablets. Results of clinical studies confirmed its high efficiency in induction and maintaining remission and its favorable safety profile.

 

Key words

eosinophilic esophagitis, progression, corticoid, diet, proton pump inhibitors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM