Budoucnost inhibitorů JAK v léčbě imunitně zprostředkovaných zánětlivých onemocnění

03/2021

Prof. MUDr. Petr Němec, Ph.D.

II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

 

SOUHRN

Imunitně zprostředkovaná zánětlivá onemocnění tvoří širokou skupinu různorodých chorob postihující téměř jakýkoli orgánový systém. Patogeneze těchto onemocnění souvisí s poruchami ve zpracování signálů řady cytokinů. Dlouhodobě byla zánětlivá autoimunitní onemocnění léčena léky, které nespecificky potlačují aktivitu imunitního systému. V posledních dvou dekádách se v léčbě řady imunitně zprostředkovaných zánětlivých onemocnění začaly uplatňovat biologické chorobu modifikující léky blokující působení patogenních cytokinů. V poslední době se objevují nové léky, které jsou schopny blokovat současně více patogenních cytokinů, a to prostřednictvím inhibice intracelulární signální dráhy zprostředkované Janusovými kinázami (JAK) a přenašečem signálu a aktivátorem genové transkripce (signal transducer and activator of transcription, STAT). Inhibitory JAK jsou perorálně podávané malé molekuly blokující reverzibilně a s jistou mírou selektivity signální dráhu JAK/STAT zprostředkovávající signál více než 50 cytokinů. Některé z nich již byly lékovými agenturami schváleny k léčbě zánětlivých autoimunitních onemocnění a myeloproliferativních onemocnění. Výsledky mnohých klinických studií však naznačují, že inhibitory JAK mohou být účinnou léčebnou modalitou v léčbě široké škály dalších imunitně zprostředkovaných zánětlivých onemocnění.

 

Klíčová slova

imunitně zprostředkované zánětlivé onemocnění, JAK, inhibitor JAK, terapie

 

SUMMARY

Immune-mediated inflammatory diseases represent a wide group of diverse diseases affecting almost any organ system. The pathogenesis of these diseases is related to dysregulation in the signal processing of a number of cytokines. For a long time, inflammatory autoimmune diseases have been treated with drugs that nonspecifically suppress the activity of the immune system. In the last two decades, bio - logical disease modifying drugs that block the action of pathogenic cytokines have begun to be used in the treatment of a number of immune-mediated inflammatory diseases. More recently, agents that simultaneously block multiple pathogenic cytokines via inhibition of the intracellular signaling pathway mediated by Janus kinases (JAK) and the signal transducer and gene transcription activator (STAT) have emerged. JAK inhibitors are orally administered small molecules that reversibly and with some selectivity block the JAK/ STAT signaling pathway mediating the signal of more than 50 cytokines. Some of them have already been approved by drug agencies for the treatment of inflammatory autoimmune diseases

and myeloproliferative diseases. The results of a number of clinical studies suggest that JAK inhibitors may be an effective treatment modality in the treatment of a wide range of other immune-mediated inflammatory diseases.

 

Key words

immune-mediated inflammatory disease, JAK, JAK inhibitor, therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM