Burosumab jako novinka v léčbě hypofosfatemické křivice vázané na chromosom X

03/2020

Prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.

Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FN Královské Vinohrady; Klinika revmatologie a rehabilitace 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Hypofosfatemická křivice vázaná na chromosom X je způsobena mutacemi genu pro transmembránovou endopeptidázu na chromosomu X (gen PHEX). Tento stav má za následek nadbytek růstového faktoru fibroblastů 23 (FGF23), což vede ke ztrátě fosfátu do moči a k potlačení aktivity 1α-hydroxylázy. Při chronické hypofosfatemii je poškozena mineralizace kostní hmoty, v rostoucím dětském skeletu vzniká křivice, u dospělých osteomalacie. Konvenční léčba sestává z podávání aktivní formy vitaminu D a suplementace fosfátu ve více denních dávkách. Tato terapie může zlepšit příznaky choroby, ale normální fosfatemie a kontroly onemocnění při ní dosaženo není. V současné době se objevuje nová možnost léčby - burosumab, což je plně humánní rekombinantní monoklonální protilátka proti FGF23. Ruší jeho fosfaturické účinky a podporou tvorby kalcitriolu zvyšuje absorpci fosfátu ze střeva. Dochází tak k obnově homeostázy fosforu.

 

Klíčová slova

hypofosfatemická křivice, FGF23, terapie, burosumab

 

SUMMARY

X-linked hypophosphatemia is caused by mutations in transmembrane endopeptidase gene on the X chromosome (PHEX gene). This situation results in fibroblast growth factor 23 (FGF23) excess, leading to renal phosphate wasting and 1α-hydroxylase suppression. Chronic hypophosphatemia causes impaired bone mineralization and rickets in children's growing skeleton (osteomalacia in adults). Conventional therapy consists of active vitamin D and supplementation of phosphate in multiple oral doses per day. This therapy is asociated with some improvement in clinical symptoms but not normal phosphatemia and the disease is insufficiently controlled. At present time, the new therapeutic option is introduced: burosumab is fully human monoclonal recombinant antibody against FGF23. Burosumab binds to FGF23 with inactivation its phosphaturic effect. Increased calcitriol formation stimulates phosphate gut absorption. Phosphate homeostasis could be restored.

 

Key words

hypophosphatemic rickets, FGF23, treatment, burosumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM