Canagliflozin snižuje u pacientů s diabetem 2. typu a nefropatií riziko progrese chronické renální insuficience - hlavní výsledky studie CREDENCE

04/2019

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN; MUDr. Jan Vachek

Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Diabetické onemocnění ledvin na podkladě diabetů 2. typu je nejčastější příčinou chronického selhání ledvin vyžadujícího léčbu náhradou funkce ledvin. Inhibice systému renin-angiotenzin u pacientů s diabetem 2. typu zpomaluje, ale nezastavuje progresi chronického onemocnění ledvin. Canagliflozin, inhibitor kontransportu sodíku a glukózy (SGLT2) v proximálním tubulu ledviny, ve studii CREDENCE významně snížil riziko primární složený cílový parametr (zdvojnásobení sérové koncentrace kreatininu, vývoj terminálního selhání ledvin a kardiovaskulární mortalitu) i renální specifický cílový parametr (zdvojnásobení sérové koncentrace kreatininu a vývoj terminálního selhání ledvin). Inhibitory SGLT2 s prokázaným renoprotektivním účinkem by měly být u pacientů s diabetem 2. typu a chronickým onemocněním ledvin lékem volby.

 

Klíčová slova

diabetes, diabetické onemocnění ledvin, SGLT2, canagliflozin

 

SUMMARY

Diabetic kidney disease in patients with type 2 diabetes is the most frequent cause of end-stage renal disease. Inhibition of the renin-angiotensin system in patients with type 2 diabetes slows down but does not halt the progression of chronic kidney disease. In the CREDENCE study canagliflozin, inhibitor of the sodium-glucose transporter 2 (SGLT2) in the proximal tubule of the kidney, significantly decreased the risk of the composite primary outcome (doubling of serum creatinine, end-stage renal disease and cardiovascular mortality) and renal-specific secondary outcome (doubling of serum creatinine or end-stage renal disease). SGLT2 inhibitors with demonstrated renoprotective action should the treatment of choice in patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease.

 

Key words

diabetes, diabetic kidney disease, SGLT2, canagliflozin

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM