Ceftarolin v léčbě infekce meticilin rezistentní Staphylococcus aureus v klinické praxi

01/2019

MUDr. Václava Adámková

Klinická mikrobiologie a ATB centrum, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Staphylococcus aureus je jedním z nejčastějších původců bakteriálních infekcí, včetně kmenů rezistentních k meticilinu (meticilin rezistentní Staphylococcus aureus, MRSA). Léčba infekcí vyvolaných MRSA je limitována spektrem dostupných antibiotik. Novým antibiotikem s účinkem na MRSA je cefalosporin páté generace - ceftarolin. Mezi jeho indikace patří komplikované infekce kůže a měkkých tkání a komunitní pneumonie. Klinická účinnost ceftarolinu byla prokázána i v observačních studiích u pacientů s infekcemi krevního řečiště.

 

Klíčová slova

meticilin rezistentní Staphylococcus aureus, ceftarolin, infekce kůže a měkkých tkání, infekce krevního řečiště

 

SUMMARY

Staphylococcus aureus including methicilin resistant strains (methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA) is one of the most frequent causative agent of bacterial infection, generally. Treatment of MRSA infections is limited by the availability of effective drugs. Ceftaroline, fifth generation of cephalosporin, is one of them. Approved indications are community acquired pneumonia and complicated skin and soft tissue infections. Observational studies proved clinical efficacy and safety of ceftaroline for treatment of bloodstream infections.

 

Key words

methicillin-resistant Staphylococcus aureus, ceftaroline, skin and soft tissue infections, bloodstream infections

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM