Certolizumab pegol a jeho postavení v revmatologii

03/2021

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Certolizumab pegol (Cimzia®) je monoklonální protilátka blokující tumor nekrotizující faktor a (tumor necrosis factor alpha, TNF-a). Certolizumab pegol se liší od ostatních inhibitorů TNF-a svou molekulární strukturou. Jedná se pegylovanou protilátku fragmentu vázajícího antigen, u které chybí Fc fragment (fragment crystallizable). Toto složení dává certolizumabu pegolu unikátní farmakologické vlastnosti, mezi které patří relativně dlouhý biologický poločas eliminace (přibližně dva týdny) a na rozdíl od ostatních inhibitorů TNF-a nevyvolává buňkami nebo protilátkami zprostředkovanou cytotoxicitu a nevede k apoptóze aktivovaných buněk imunitního systému. Certolizumab pegol aktivně neprochází přes placentu ani do mateřského mléka. Jedná se o biologický lék, který se etabloval v léčbě revmatoidní artritidy, axiální spondyloartritidy (neradiografické i radiografické) a psoriatické artritidy. Využívá se i v léčbě dalších autoimunitních onemocnění mimo revmatologické indikace. Certolizumab pegol je registrován ve formě předplněných injekčních stříkaček a per určených pro subkutánní podání.

 

Klíčová slova

certolizumab pegol, revmatoidní artritida, axiální spondylartritida, nonradiografická axiální spondyloartritida, psoriatická artritida, těhotenství

 

SUMMARY

Certolizumab pegol (Cimzia®) is an anti-tumor necrosis factor a (TNF-a) monoclonal antibody. Certolizumab pegol differs from other TNF-a inhibitors in its molecular structure, being a pegylated antibody of an antigen-binding fragment lacking an Fc fragment. This formulation gives certolizumab pegol unique pharmacological properties, including a relatively long elimination half-life of approximately two weeks and, unlike other TNF-a inhibitors, does not induce cell or antibody-mediated cytotoxicity and does not lead to apoptosis of activated immune system cells. Certolizumab pegol does not actively cross the placenta or into breast milk. It is a biological drug that has established itself in the treatment of rheumatoid arthritis, axial spondyloarthritis (non-radiographic and radiographic) and psoriatic arthritis. It is also used in the treatment of other autoimmune diseases besides rheumatological indications. Certolizumab pegol is authorized in the form of pre-filled syringes and pens for subcutaneous administration.

 

Key words

certolizumab pegol, rheumatoid arthritis, axial spondyloarthritis, non-radiographic axial spondyloarthritis, psoriatic arthritis, pregnancy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM