Certolizumab pegol v léčbě ložiskové psoriázy

03/2020

MUDr. Filip Rob, Ph.D., prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA

Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

Certolizumab pegol je cíleným/biologickým lékem blokujícím tumor nekrotizující faktor alfa (TNF-α), který má klíčovou roli v zánětlivých procesech včetně psoriázy. Ačkoliv pro terapii psoriázy se jedná o poměrně nový lék, jsou k dispozici nejenom data z klinických studií, ale také dlouhodobá data o účinnosti a bezpečnosti certolizumabu u pacientů s revmatologickými onemocněními, srovnatelná s ostatními léčivy skupiny anti-TNF-α. Certolizumab se však od ostatních léků této skupiny liší svojí molekulou, neboť je pegylovanou protilátkou fragmentu vázajícího antigen, díky čemuž aktivně neprochází přes placentu ani do mateřského mléka. Certolizumab je tak vhodným lékem zvláště pro ženy ve fertilním věku plánující v budoucnu graviditu, gravidní pacientky i kojící ženy, neboť nemusejí přerušovat léčbu svého onemocnění.

 

Klíčová slova

certolizumab pegol, psoriáza, léčba, anti-TNF-α, těhotenství

 

SUMMARY

Certolizumab pegol is a targeted biological drug blocking tumor necrosis factor alpha (TNF-α), which plays a key role in inflammatory processes including psoriasis. Although certolizumab is a relatively new drug for the treatment of psoriasis, we have availible both clinical trials data and real-world long-term data on the efficacy and safety of certolizumab in patients with rheumatic diseases, with comparable results to other anti-TNF-α group drugs. However, certolizumab differs from other drugs in this class by its molecule, as it is a pegylated antibody of the antigen-binding fragment, which does not actively cross the placenta or into breast milk. Certolizumab is therefore a suitable drug, especially for women of childbearing potential who are planning to become pregnant in the future, pregnant patients, and breastfeeding women, because they do not have to interrupt treatment of their disease.

 

Key words

certolizumab pegol, psoriasis, treatment, anti-TNF-α, pregnancy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM