Certolizumab pegol v těhotenství u pacientky s revmatoidní artritidou - kazuistika

01/2024

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Revmatologický ústav, Praha

 

SOUHRN

Terapie v těhotenství a laktaci má u pacientek s revmatoidní artritidou svá specifická úskalí. Vysoká aktivita revmatoidní artritidy v průběhu těhotenství přináší rizika nejen pro matku, ale i pro dítě (ztráta plodu, předčasný porod, nízká porodní hmotnost a další). Léčba revmatoidní artritidy se opírá o celou řadu léků od nesteroidních antirevmatik, glukokortikoidů, konvenčních chorobu modifikujících léků, biologik až po cílené syntetické léky. Podávání celé řady těchto léčiv je v těhotenství a laktaci, bud' úplně kontraindikováno, nebo je výrazně omezeno. Certolizumab pegol byl prvním biologickým lékem, který se etabloval v terapii obtížně kontrolovatelné revmatoidní artritidy v těhotenství.

 

Klíčová slova

certolizumab pegol, těhotenství, revmatoidní artritida

 

SUMMARY

Therapy during pregnancy and lactation presents specific challenges for patients with rheumatoid arthritis. High activity of rheumatoid arthritis during pregnancy poses risks to both the mother and the child, including fetal loss, premature birth, and low birth weight. Treatment of rheumatoid arthritis relies on a range of drugs including non-steroidal antirheumatic drugs, glucocorticoids, conventional disease-modifying drugs, biologics, and targeted synthetic drugs. Administering many of these drugs is either completely contraindicated or significantly restricted during pregnancy and lactation. Certolizumab pegol has been the first biologic drug to establish itself in treating challenging cases of rheumatoid arthritis during pregnancy.

 

Key words

certolizumab pegol, pregnancy, rheumatoid arthritis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM