Chronická obstrukční plicní nemoc - každodenní problém (kazuistika)

06/2019

Doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Plicní oddělení, Medicon, a.s., Praha

 

SOUHRN

Chronická obstrukční plicní nemoc postihuje především kuřáky. Probíhá plíživě a projevuje se pozvolna se zhoršující námahovou dušností, kašlem, únavou a omezením životních aktivit pacienta. Včasná diagnostika choroby je velmi důležitá. Spočívá v provedení funkčního plicního vyšetření a vyloučení jiné etiologie typických symptomů. Chronickou obstrukční plicní nemoc doprovází obstrukční ventilační porucha, která je trvalá a nevratná. Onemocnění může ovlivnit bronchodilatační léčba, která zpomaluje progresi obstrukce a preventivně snižuje rizika exacerbace. Uvedená kazuistika popisuje typický průběh onemocnění u pacienta, bývalého kuřáka, během několika let.

 

Klíčová slova

chronická obstrukční plicní nemoc, funkční plicní vyšetření, bronchodilatační léčba, exacerbace

 

SUMMARY

Chronic obstructive pulmonary disease mainly affects smokers. It proceeds slowly and manifests itself with a gradual deterioration of exertional dyspnoea, cough, fatigue and reduction of the patient's life activities. Early diagnosis of the disease is very important. It consists in performing a functional pulmonary examination and eliminating other etiology of typical symptoms. Chronic obstructive pulmonary disease is accompanied by an obstructive ventilation disorder that is permanent and irreversible. The disease may be affected by bronchodilator therapy, which slows the progression of obstruction and reduces the risk of exacerbation. The case report describes the typical course of the disease in a former smoker during several years.

 

Key words

chronic obstructive pulmonary disease, pulmonary function tests, bronchodilator therapy, exacerbation

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM