Chronická obstrukční plicní nemoc - soudobé trendy v diagnostice a léčbě

05/2022

MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.

Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy, Nemocnice České Budějovice, a. s.

 

SOUHRN

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je závažné onemocnění významně zkracující svým nositelům život. Její diagnostika a detekce komorbidit je poměrně složitá, nicméně zásadně důležitá pro volbu správné a cílené léčby. Ta sice není schopna zastavit progresi onemocnění, ale může významně zlepšit životní vyhlídky. Praktická medicína má zejména v diferenciální diagnostice a nefarmakologických intervencích pozoruhodné rezervy.

Klíčová slova

CHOPN, diferenciální diagnostika, fenotypy, komorbidity, léčba

 

SUMMARY

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a serious illness which significantly shortens longevity. Establishing the diagnosis and detection of comorbidities is rather difficult but extremely important for choosing the right and specific therapy. The treatment of COPD is not capable to stop its progression but may improve outcome. There are remarkable gaps in clinical practice, namely in differential diagnosis and non-pharmacological management of the disease.

 

Key word

COPD, differential diagnosis, phenotypes, comorbidities, treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM