Chronická obstrukční plicní nemoc u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním - beta-blokátory ano, či ne?

06/2017

MUDr. Milan Sova, Ph.D.

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Použití beta-blokátorů u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) a kardiovaskulárními onemocněními se v minulosti setkávalo s obavami ve smyslu potenciálního zhoršení plicních funkcí a výskytu exacerbací CHOPN. Kvůli tomu řada pacientů nebyla těmito přípravky léčena, a to ani přes jasný klinický kardiovaskulární přínos, který byl prokázán v celé řadě studií. V této práci jsou uvedeny aktuální poznatky týkající se této problematiky a vyvracející nejčastější mýty a dohady.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

chronická obstrukční plicní nemoc, beta-blokátory, exacerbace CHOPN, kardiovaskulární onemocnění

 

SUMMARY

In history, beta-blocking treatment in patients with chronic obstructive pulmonary and cardiovascular diseases was facing concerns regarding potential negative pulmonary effects and risk of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations. Because of these concerns many patients were not properly treated despite clear cardiovascular benefit which was proved in many studies. The aim of this article is to provide recent data regarding this issue and to disprove the most common myths and speculations.

 

KEY WORDS

chronic obstructive pulmonary disease, beta blockers, COPD exacerbation, cardiovascular diseases

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM