Chronické žilní onemocnění

05/2023

MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Praktický lékař, Hrušovany u Brna

 

SOUHRN

Chronické žilní onemocnění je civilizační progresivní onemocnění s vysokou prevalencí, které významně snižuje kvalitu života. Jedná se o morfologické nebo funkční postižení žilního systému. Časná detekce pomocí využití systému klinické, etiologické, anatomické a patofyziologické klasifikace a nasazení účinné léčby již v počátečních fázích onemocnění má zásadní význam pro jeho prognózu. Praktičtí lékaři hrají v časné diagnostice a léčbě klíčovou roli. Léčbu lze rozdělit na konzervativní a chirurgickou. Chirurgické metody ale neřeší příčinu onemocnění, kterou je zejména zánětlivý proces. Užití venofarmak je doporučeno ve všech stadiích onemocnění. Při jejich výběru vycházíme z mezinárodních doporučených postupů pro léčbu chronického žilního onemocnění z roku 2018. Nejvyšší sílu důkazů a úroveň doporučení mají dvě venofarmaka – MPFF (Detralex) a kombinace extraktu z Ruscus aculeatus spolu s hesperidinem a kyselinou askorbovou (Cyclo 3 Fort). Jejich význam spočívá v prevenci, zpomalení progrese onemocnění a zvýšení kvality života.

 

Klíčová slova

chronické žilní onemocnění, klasifikace, chronický zánět, kvalita života diagnostika, doporučené postupy léčby

 

SUMMARY

Chronic venous disease is a civilization-related progressive disease with a high prevalence that significantly reduces the quality of life. It represents a morphological or functional impairment of the venous system. Early detection using the Clinical, Etiological, Anatomical and Pathophysiological classification system and the implementation of effective treatment in the early stages of the disease is crucial for its prognosis. General practitioners play a key role in early diagnosis and treatment. Treatment can be divided into conservative and surgical. However, surgical methods do not address the cause of the disease, which is primarily an inflammatory process. The use of veno-pharmaceuticals is recommended at all stages of the disease. Their selection is based on the 2018 international guidelines for the treatment of chronic venous disease. Two veno-pharmaceuticals, MPFF (Detralex) and a combination of Ruscus aculeatus extract with hesperidin and ascorbic acid (Cyclo 3 Fort), have the highest strength of evidence and level of recommendation. Their importance lies in prevention, slowing the progression of the disease, and enhancing the quality of life.

 

Key words

chronic venous disease, classification, chronic inflammation, quality of life, diagnosis, recommended treatment procedures

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM