Chronické žilní onemocnění - nepodceňujme včasnou léčbu a spolupráci pacienta

04/2021

MUDr. Lubomír Drlík

Dermatologická ambulance Mohelnice

 

SOUHRN

Uvedené případy pacientů představují různá stadia chronické žilní nedostatečnosti od stadia C0s po stadium C6 podle klasifikace CEAP (klinické známky, etiologická klasifikace, anatomická distribuce varixů, patofyziologická dysfunkce, Clinical-Etiology-Anatomy-Pathophysiology). Jejich stručná charakteristika vyjadřuje celou šíři problému od málo obtěžujících počátečních symptomů po obtížně léčitelné stavy. Ty znamenají mimo jiné omezení v pracovních i osobních aktivitách a přinášejí riziko komplikací. Je zdůrazněna nutnost stanovení včasné a správné diagnózy nemoci, edukace a následně spolupráce pacienta při léčbě.

 

Klíčová slova

chronická žilní nedostatečnost, komplexní léčba, prověřená venofarmaka

 

SUMMARY

Patients with various chronic venous disease-stages ranging from C0s to C6 of CEAP (Clinical-Etiology-Anatomy-Pathophysiology) classification are presented. Their brief characterization represents the whole issue from less bothering early symptoms to difficult-to-treat patients, i.e. patients limited in professional and personal activities and being in risk of complications. The necessity of early and accurate diagnosis, patient education and compliance are underlined.

 

Key words

chronic venous disease, complex treatment, proven venoactive drugs

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM