Chyby v inhalační technice a jejich vliv na kontrolu bronchiálního astmatu

02/2023

MUDr. Bc. Petr Zuna

Klinika pneumologie 3. LF UK a FN Bulovka, Praha

 

SOUHRN

Inhalační podávání léčiv je jedním ze základních kamenů léčby bronchiálního astmatu. Zvládnutí správné inhalační techniky a dobrá adherence k léčbě jsou klíčovými faktory efektivní léčby. Velká část pacientů se při inhalačním manévru dopouští významných chyb, které vedou ke ztrátě kontroly nad onemocněním se zhoršením denních a nočních příznaků, nadužíváním úlevové medikace a akutním exacerbacím vyžadující léčbu systémovými kortikosteroidy. Inhalační techniku je nutné pravidelně edukovat a kontrolovat.

 

Klíčová slova

inhalační chyby, inhalační technika, asthma bronchiale, kontrola astmatu

 

SUMMARY

Inhalation drug delivery is the cornerstone of treatment for asthma. Correct inhalation technique and good adherence are crucial in effective treatment. Large proportion of patients are doing critical mistakes during inhalation, which leads to loss of asthma control with worsening of day and night symptoms, overuse of reliever medication and acute exacerbations requiring treatment with systemic corticosteroids. Inhalation technique should be routinely educated and checked.

 

Key words

inhaler errors, inhalation technique, bronchial asthma, asthma control

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM