Co přináší fixní kombinace valsartanu a sacubitrilu pacientům se srdečním selháním - výsledky studie PARADIGM-HF

04/2017

Prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

1. interní kardioangiologická klinika, LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Kombinace valsartanu a sacubitrilu je představitelem nové skupiny léčiv - tzv. ARNI (angiotensin receptor-neprilysin inhibitor), jejichž mechanismem účinku je současné ovlivnění systému renin-angiotenzin-aldosteron (blokáda receptorů typu 1 pro angiotenzin II valsartanem) a zvýšení koncentrace natriuretických peptidů inhibicí jejich degradace (inhibice neutrální endopeptidázy sacubitrilem). Na základě dosažení velmi pozitivních výsledků provedených klinických studií (PARADIGM-HF) se ukazuje, že jejich působení je konzistentní v širokém spektru analyzovaných podskupin. Z těchto důvodů byla tato léčba zahrnuta do terapeutického algoritmu chronického srdečního selhání.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

srdeční selhání, natriuretické peptidy, sacubitril, valsartan, LCZ696

 

SUMMARY

The combination of valsartan sacubitril represents a new class of drugs called ARNI (angiotensin receptor-neprilysin inhibitor). The mechanism of action is the simultaneous suppression of the renin-angiotensin-aldosterone system (via blockade of type 1 angiotensin II receptor, valsartan) and increased plasma natriuretic peptides inhibits its degradation (neutral endopeptidase inhibiting sacubitril). In view of the positive results in clinical studies (PARADIGM-HF), it seems that this effect is consistent across a wide range of subgroups analyzed. For these reasons, treatment sacubitril/valsartan was included in the therapeutic algorithm of the chronic heart failure.

 

KEY WORDS

heart failure, natriuretic peptides, sacubitril, valsartan, LCZ696

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM