Co říkají aktuální odborná doporučení o postavení beta-blokátorů v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

02/2019

MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

Centrum preventivní kardioLogie, II. interní klinika LF UK a FN, Plzeň

 

SOUHRN

Beta-blokátory jsou jednou z nejvíce předepisovaných a dalo by se říci, že i nejúspěšnějších lékových skupin napříč kardiologií. Jejich indikace jsou široké - vyjmenujme nejvýznamnější: léčba arteriální hypertenze i systolického srdečního selhání, sekundární prevence po prodělaném infarktu myokardu nebo bradykardizující účinek využívaný u tachyarytmií. Článek předkládá souhrn indikací beta-blokátorů podle aktuálně platných odborných doporučení tak, jak jsou k dispozici na webových stránkách České kardiologické společnosti a České společnosti pro hypertenzi i Evropské společnosti pro hypertenzi.

 

Klíčová slova

beta-blokátory, srdeční selhání, hypertenze, sekundární prevence, fibrilace síní, odborná doporučení

 

SUMMARY

Betablockers are one of the most successful and the most prescribed cardiovascular drugs. The principal indications are arterial hypertension, heart failure, secondary prevention after myocardial infarction and arythmologic indications. The article summarizes the indications of betablockers according to current guidelines, available on the websites of Czech and European associations in hypertension and cardiology.

 

Key words

betablockers, heart failure, hypertension, secondary prevention, atrial fibrilation, guidelines

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM