Co se stane, když ignorujeme signály svého těla – kazuistika

02/2023

MUDr. Ing. Jindřiška Martínková

Klinika pneumologie 3. LF UK a FN Bulovka, Praha

 

SOUHRN

Článek je věnován zajímavému případu pacienta s infiltrativním plicním procesem a neobvyklým endobronchiálním nálezem. K problematice je přistupováno z pohledu bronchologa. Primárně zvažovaná diagnóza plicní tuberkulózy příliš nekorelovala s rozsáhlým deformujícím, fistulujícím endobronchiálním nálezem, který není pro diagnózu tuberkulózy typický. Ani opakovaná mikrobiologická vyšetření neprokázala mykobakteriální infekci. V rámci diagnostického procesu byla tedy zvažována široká diferenciální diagnostika, včetně karcinomu jícnu a jiných maligních procesů postihujících mediastinum, dále nespecifické střevní záněty, systémová onemocnění pojiva a také infekční etiologie. Bioptická verifikace se opakovaně nedařila a stav pacienta se nadále zhoršoval. Konečná diagnóza lymfomu byla překvapením, ale pro pacienta znamenala určitou naději.

 

Klíčová slova

tuberkulóza, fistula, hmotnostní úbytek, maligní tumor

 

SUMMARY

The article discusses an intriguing case of a patient who presented with an infiltrative pulmonary process and an uncommon endobronchial finding. The issue was analyzed from a bronchologist's perspective. The initial diagnosis of pulmonary tuberculosis was not strongly supported by the extensive deforming, fistulizing endobronchial findings, which are not typical of tuberculosis. Repeated microbiological examinations did not reveal mycobacterial infection. During the diagnostic process, a broad range of differential diagnoses was considered, including esophageal cancer and other malignant processes affecting the mediastinum, as well as non-specific intestinal inflammations, systemic connective tissue diseases, and infectious etiologies. Despite repeated attempts at biopsy verification, the patient's condition continued to worsen. The final diagnosis of lymphoma was a surprise, but it did mean some hope for this patient.

 

Keywords

tuberculosis, fistula, weight loss, malignant tumor

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM