Covid-19 a diabetes mellitus

01/2022

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

3. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Pro onemocnění covid-19 způsobené virem SARS-CoV-2 při diabetů je typické obousměrné působení obou stavů založené na společných patofyzioiogických mechanismech, které se vzájemně ovlivňují. Základním léčebným cíiem je co nejiepší kompenzace diabetu umožňující iehčí průběh onemocnění. Poznatky o účincích antidiabetik vycházejí zatím jen z observačních retrospektivních studií podmíněných značnou heterogenitou hodnocených pacientů, která přispívá k rozdílným výsledkům při hodnocení těchto účinků. Přínosem ke zhodnocení léčby mohou být randomizované studie a dále i dlouhodobé sledování pacientů v postcovidovém období.

 

Klíčová slova

SARS-CoV-2, diabetes mellitus, zánět, antidiabetika

 

SUMMARY

COVID-19 disease caused by the SARS-CoV-2 virus and diabetes mellitus are characterized by bidirectional effects based on common pathophysiological mechanisms which influence each other. Optimal control of diabetes as the main therapeutic task supports non-severe development of the covid disease. Informations on antidiabetic drug effects are released from observation retrospective studies which are characterized by wide heterogeneity of enrolled patients contributing to different results. Randomized control trials as well as long-term follow-up of patients in the post-COVID time will be necessary for proper evaluation of the treatment outputs.

 

Key words

SARS-CoV-2, diabetes mellitus, inflammation, antidiabetic drugs

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM