Crohnova choroba - diagnostika a optimální léčebné přístupy

01/2017

MUDr. Pavel Hrabák

IV. interní klinika - klinika gastroenterologie a hépatologie 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Crohnova choroba je heterogenní chronické onemocnění, které může postihnout kteroukoli část trávicí trubice. Etiologie Crohnovy choroby je multifaktoriální a její incidence v České republice stoupá. Diagnostika Crohnovy choroby je založena na hodnocení klinických příznaků a kombinaci endoskopického, histologického, radiologického a laboratorního nálezu. V terapii Crohnovy choroby se uplatňuje celá škála léčiv (aminosalicyláty, kortikosteroidy, imunosupresiva, biologická léčba). Léčba pacientů s Crohnovou chorobou vyžaduje obvykle multidisciplinární přístup a pro její úspěšnost je nutná nejen zkušenost a erudice lékaře, ale zásadní je i spolupráce informovaného pacienta.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

Crohnova nemoc, aminosalicyláty, kortikosteroidy, biologická léčba

 

SUMMARY

Crohn disease is heterogenous chronic disease, which can affect all parts of gastrointestinal tract. Etiology os Crohn disease is multifactorial and its incidence in Czech republic is growing. Diagnose of Crohn disease is based on evaluation of clinical presentation combined with endoscopic, histological, radiologic and laboratory fingings. Broad spectrum of medicaments is used for therapy of Crohn disease (aminosalicylates, corticosteroids, immunosupresants, biological therapy). The therapy od Crohn disease patients is often multidisciplinary and for its success the cooperation of experienced expert and well educated patient is needed.

 

KEY WORDS

Crohn's disease, aminosalicylates, corticosteroids, biological therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM