Deprese mimo ordinaci psychiatra

05/2023

MUDr. Tatiana Fabíniová

Psychiatrická ambulance, Praha 8

 

SOUHRN

Depresivní porucha patří mezi nejčastější duševní poruchy, je vedoucí příčinou invalidity a pracovní neschopnosti a přispívá ke vzniku civilizačních chorob. Deprese se může objevovat jako primární psychické onemocnění, ale i sekundárně, jako důsledek jiného somatického onemocnění, jehož prognózu může zásadně ovlivňovat. Je proto důležité, aby lékaři různých odborností, zejména pak lékaři prvního kontaktu, byli schopni depresivní syndrom diagnostikovat a adekvátně léčit. Tento článek poskytuje stručný přehled o příznacích deprese a o možnostech její léčby.

 

Klíčová slova

deprese, somatická onemocnění, léčba deprese, antidepresiva, antidepresiva v rukou praktického lékaře

 

SUMMARY

Depressive disorder is one of the most common mental disorders, is a leading cause of disability and incapacity for work and contributes to the development of diseases of civilization. Depression can occur as a primary psychiatric illness, but also secondarily, as a consequence of another somatic illness whose prognosis can be profoundly affected. It is therefore important that physicians of various specialties, especially primary care physicians, are able to diagnose and adequately treat depression. This article provides a brief overview of the symptoms of depression, and treatment options.

 

Key words

depression, somatic diseases, treatment of depression, antidepressants, antidepressants in the hands of a general practitioner

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM