Detekce časné CHOPN

02/2023

MUDr. Ondřej Balík; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Klinika pneumologie 3. LF UK a FN Bulovka, Praha

 

SOUHRN

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je léčitelná, ale nevyléčitelná choroba, charakterizovaná mimo jiné ireverzibilními změnami dýchacích cest a plicního parenchymu. Poškození dýchacích cest kouřením je zjistitelné roky předtím, než dojde k rozvoji klinicky manifestní CHOPN. Pro detekci těchto časných změn lze využít řadu metod, pro plošné vyšetřování rizikové populace je však řada z nich nevyužitelná kvůli své invazivitě, radiační zátěži či vysoké ceně. Článek je přehledem metod funkčního vyšetření využitelných k záchytu časné CHOPN v rizikové populaci.

 

Klíčová slova

onemocnění malých dýchacích cest, chronická obstrukční plicní nemoc, časná CHOPN, funkční vyšetření plic, oscilometrie

 

SUMMARY

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a treatable, but chronic illness characterized by irreversible changes in the airways and lung parenchyma. Dysfunction of the small airways related to smoking is detectable years before COPD diagnosis is established. Vast array of methods can be used for such detection; use of some is, however, limited by their cost, availability or invasiveness. This article lists and discusses methods of pulmonary function testing best suitable for early COPD detection in at-risk population.

 

Key words

small airway disease, chronic obstructive pulmonary disease, early COPD, pre-COPD, pulmonary function testing, oscillometry

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM