Diabetes mellitus, poruchy kognitivních funkcí a demence

04/2019

MUDr. Martina Lášticová; doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Se stárnutím populace a souvisejícím nárůstem počtu pacientů s chronickým onemocněním se výrazně zvyšuje jak výskyt diabetu, tak i demence. Pacienti s diabetes mellitus 2., ale i 1. typu mají vyšší riziko kognitivních poruch včetně demence. Potenciálním mechanismem, kterým může diabetes mellitus 2. typu zvyšovat riziko kognitivních dysfunkcí, je inzulinová rezistence. Možnosti léčby demence jsou v současné době omezené, důležitá je proto prevence, úprava životosprávy a dobrá kompenzace diabetu.

 

Klíčová slova

diabetes mellitus, inzulinová rezistence, kognitivní dysfunkce, demence

 

SUMMARY

Aging population and associated increasing number of patients with chronic disease lead to a rise of incidence of diabetes and dementia. Patients with type 2 diabetes and also with type 1 diabetes mellitus have higher risk of cognitive disorders and dementia. Potential mechanism of increased risk of cognitive impairment in type 2 diabetes is insulin resistance. There are limited possibilities in the treatment of dementia, therefore, prevention, lifestyle modification and good glycemic control are important.

 

Key words

diabetes mellitus, insulin resistance, cognitive impairment, dementia

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM