Diabetická retinopatie - prevence a aktuální možnosti léčby

06/2018

Doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.1,2; MUDr. Tereza Kubová2; MUDr. Kateřina Kesslerová2; MUDr. Marek Haase2; MUDr. Renata Ženíšková2

1) Oční ambulance, Centrum diabetologie IKEM, Praha

2) Oční oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

 

SOUHRN

Diabetická retinopatie je jednou z nejčastějších příčin poklesu zrakové ostrosti u obyvatel vyspělých zemí. Její zvládnutí je založeno především na prevenci a optimální kompenzaci diabetu, ale i dalších rizikových faktorů. Laserová léčba, jakkoliv je evidence based medicine, je postupem ve své podstatě empirickým a destruktivním a principy léčebných účinků jsou stále ve sférách předpokladů i dohadů. Farmakoterapie diabetické retinopatie se naproti tomu snaží vycházet ze známých dokladů o patofyziologii a histopatologii tohoto onemocnění a cíleně působit na tyto procesy.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

diabetická retinopatie, patofyziologie, farmakoterapie

 

SUMMARY

Diabetic retinopathy remains the leading cause of blindness among actively working population in the western world. Management is based primarily on prevention, i.e., optimal compensation of diabetes and other risk factors. Laser therapy, however in the age of evidence based medicine, is essentially empirical and destructive, and the principles of therapeutic effects are still in the sphere of suppositions and assumptions. On the other hand, diabetic retinopathy pharmacotherapy seeks to build on the known facts of pathophysiology and histopathology of this disease and to influence specifically these processes.

 

KEY WORDS

diabetic retinopathy, pathophysiology, pharmacotherapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM