Diabetická retinopatie - využití nonmydriatické funduskamery

01/2021

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Probíhající pilotní projekt časného záchytu diabetické retinopatie a makulárního edému je zaměřen na populaci dospělých diabetiků v péči dispenzarizujících lékařů s cílem zvýšit procento realizovaných oftalmologických vyšetření rozšířením diagnostického pokrytí zavedením vyšetření prostřednictvím non-mydriatické fundus kamery. Pilotní projekt oproti stávající praxi zavádí inovaci v provedení vyšetření sítnice pacienta přímo v ambulanci lékaře odpovědného za dispenzarizaci diabetiků a odeslání snímků k centrálnímu hodnocení oftalmologem.

 

Klíčová slova

diabetická retinopatie, screening, fundus kamera, pilotní projekt

 

SUMMARY

The ongoing pilot project of early detection of diabetic retinopathy and macular edema is focused on the population of adult diabetics in the care of their physicians in order to increase the percentage of performed ophthalmological examinations by expanding diagnostic coverage by introducing examinations through a non-mydriatic fundus camera. Compared to the current practice, the pilot project introduces an innovation in performing the examination of the patient's retina directly by the general practitioner or diabetologist and sending images for central evaluation by an ophthalmologist.

 

Key words

diabetic retinopathy, screening, fundus camera, pilot project

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM