Diabetik: modelový křehký pacient

04/2022

MUDr. Martina Nováková, MUDr. Lucie Břízová, MUDr. Kateřina Polášková, prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

 

SOUHRN

Se zvyšujícím se věkem dožití se zvyšuje procento seniorů v populaci, čímž se zvyšuje i incidence a prevalence nemocí vázaných na vyšší věk. Zvyšuje se počet pacientů s diabetem, který je onemocněním s modelovým příkladem zvýšeného rizika rozvoje syndromu geriatrické křehkosti. Účelné a rozvážné využití možností moderní terapie diabetu 2. typu umožňuje vyvážit přínos těsné kompenzace a minimalizaci rizika poškození pacienta s již vyvinutým syndromem geriatrické křehkosti.

 

Klíčová slova

diabetes mellitus 2. typu, syndrom geriatrické křehkosti

 

SUMMARY

As life expectancy increases, the percentage of seniors in the population increases. As a result, the incidence and prevalence of diseases linked to older age increases. The number of patients with diabetes is increasing as well and this disease is linked to increased risk of developing geriatric frailty syndrome. Purposeful and judicious use of the possibilities of modern therapy of type 2 diabetes makes it possible to balance the benefit of tight compensation and minimizing the risk of harm to a patient with an already developed geriatric frailty syndrome.

 

Key words

type 2 diabetes mellitus, geriatric frailty syndrome

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM