Diagnostika a léčba ischemické choroby dolních končetin ve všeobecné praxi

04/2018

MUDr. Jana Vojtíšková; doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Kardiovaskulární nemoci jsou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Periferní tepenné onemocnění způsobené aterosklerotickým procesem a jeho komplikacemi je spojeno s vyšší kardiovaskulární mortalitou a vysokou morbiditou. Všeobecný praktický lékař hraje klíčovou roli při identifikaci rizikových faktorů a časných stadií onemocnění. Oscilometrické měření indexu kotník-paže pomocí automatického přístroje na všech čtyřech končetinách pomáhá identifikovat ischemickou chorobu dolních končetin nebo posoudit její tíži, a je tak významným přínosem pro všeobecnou praxi.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kardiovaskulární riziko, ischemická choroba dolních končetin, index kotník-paže, rychlost pulsové vlny, všeobecný praktický lékař, primární péče

 

SUMMARY

Cardiovascular diseases are the most common cause of death in the Czech Republic. Peripheral arterial disease caused by the atherosclerotic process and its complications is associated with higher cardiovascular mortality and high morbidity. The general practitioner plays a key role in identifying risk factors and early stages of the disease. Oscillometric measurement of the ankle index using an automatic device on all four limbs helps identify or assess the severity of the lower limb ischemia and is thus an important contribution to general practice.

 

KEY WORDS

cardiovascular risk, peripheral arterial disease, ankle-brachial index, pulse wave velocity, a general practitioner, primary care

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM