Diferenciální diagnóza otoků končetin a možnosti jejich léčby

06/2018

MUDr. Marika Kylarová; prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.

Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Otoky dolních končetin jsou častým důvodem k návštěvě lékaře. Otok je výsledkem nerovnováhy filtrace mezi kapilárním a intersticiálním prostorem. Diferenciální diagnostika je široká, zahrnuje stavy méně závažné i život ohrožující. Adekvátní léčbě otoků musí předcházet stanovení jejich příčiny.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

otok, diferenciální diagnóza, chronická žilní insuficience, lymfedém, myxedém, lipedém, benigní symetrická lipomatóza

 

SUMMARY

Lower limbs swelling is a common reason of visiting a medical specialist. Oedema is caused by imbalance of fluid exchange between capillary and interstitial department. Differential diagnosis is broad and includes both nonemergent and emergent conditions. Adequate therapy should always be preceded by identifying appropriate cause.

 

KEY WORDS

oedema, differential diagnosis, chronic venous insufficiency, lymphoedema, myxoedema, lipoedema, benign symmetric lipomatosis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM