Dispenzarizace pacientů s diagnózou maligní melanom

05/2017

MUDr. Dana Frydrychová

Kožní oddělení, Krajská nemocnice Liberec a Turnov, a.s.

 

SOUHRN

Maligní melanom je nejzhoubnější nádor kůže a jeho incidence v populaci narůstá. Základní léčbou je chirurgické odstranění nádoru, v pokročilých stadiích adjuvantně podáváme interferon alfa, ve stadiu metastazování je indikována chemoterapie, radioterapie nebo biologická léčba. Péče o pacienty s melanomem je centralizovaná do melanomových poraden kožních nebo onkologických oddělení. Dispenzarizace probíhá v intervalech podle stadia onemocnění a provádí se celoživotně. Cílem dispenzárních prohlídek je včasné zachycení recidivy nádoru, odhalení duplicitního melanomu nebo jiného kožního nádoru, edukace pacienta o samovyšetřování kůže a o bezpečnějším pobytu na slunci.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

maligní melanom, dispenzarizace, edukace, léčba

 

SUMMARY

Malignant melanoma is the most debilitating skin tumor and its incidence in the population is increasing. The primary treatment is surgical removal of the tumor, adjuvantion therapy with interferon alpha at advanced stages, chemotherapy, radiotherapy or biological treatment at the stage of metastasis. Care for patients with melanoma is centralized into melanoma counseling of skin or oncology departments. Dispensarization takes place at intervals according to the stage of the illness and is carried out throughout life. The aim of dispensary examinations is to detect tumor recurrence, detect duplicate melanoma or other skin tumors, educate the patient about self-examination of the skin and safer sunlight.

 

KEY WORDS

malignant melanoma, dispensarization, educate, treatment

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM