Dlouhodobá léčba roztroušené sklerózy vysoce účinnou terapií ocrelizumabem – kazuistika

06/2022

MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Roztroušená skleróza představuje autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, které postihuje zejména mladé pacienty v produktivním věku. Léky se schopností snižovat aktivitu choroby a oddálit invaliditu pacienta jsou k dispozici od 90. let minulého století, ale teprve recentně máme možnost léčit vysoce účinnými léky pacienty od samotného klinického počátku onemocnění. Předložená kazuistika dokládá dlouhodobý účinek léku ocrelizumab s minimem nežádoucích účinků a shrnuje vliv této léčby na běžné životní situace (gravidita, vakcinace atd.).

 

Klíčová slova

roztroušená skleróza, vysoce účinná léčba, ocrelizumab, nežádoucí účinky

 

SUMMARY

Multiple sclerosis represents an autoimmune disease of the central nervous system, mainly afflicting young people in productive age. Disease modifying drugs are available since nineties, however only recently there is an option to treat patients at the clinical beginning of the disease with so called high efficacy treatment. Presented case report demonstrates long lasting efficacy of ocrelizumab with minimum of adverse events. We summarize influence of ocrelizumab on common life situations (pregnancy, vaccination etc.).

 

Key words

multiple sclerosis, high efficacy treatment, ocrelizumab, adverse effects

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM