Dlouhodobý antiproliferační účinek depotního lanreotidu u NET G1 ilea - kasuistika

05/2017

MUDr. Eva Sedláčková, MBA

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Neuroendokrinní nádory tenkého střeva jsou po slinivce břišní druhou nejčastější lokalizací gastroenteropankreatických neuroendokrinních nádorů. Nádory bez hormonální produkce jsou často zjištěny až v pokročilém stadiu. Maligní potenciál dobře diferencovaných neuroendokrinních nádorů je relativně nízký. Studie CLARINET prokázala antiproliferační účinek Somatulin autogelu 120 mg s.c. 1* za 4 týdny i u tohoto typu nádorů. Naše nemocná dosáhla touto terapií stabilizaci choroby na osm let a celkové přežití zatím činí 12 let a 8 měsíců.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

afunkční neuroendokrinní nádor ilea, lanreotid, antiproliferační účinek

 

SUMMARY

Neuroendocrine tumors of small intestine represent the second most frequent location of gasteroenteropancreatic tumors after pancreas. Non-functioning tumors are very often diagnosed late and in advanced stage. Malignant potential of these well differentiated neuroendocrine tumors is relatively low. Clarinet study confirmed antiproliferative effect of lanreotid autogel 120 mg s.c. once in 4 weeks in this type of tumors. Our patient was stable on this treatment for 8 years and her overall survival till now is 12 years and 8 months.

 

KEY WORDS

non-functioning neuroendocrine tumor of ileum, lanreotid, antiproliferative effect

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM