Dlouhodobý účinek a bezpečnost léčby biosimilárním infliximabem (Remsima) u pacientky s periferní formou axiální spondylartritidy

03/2023

MUDr. Andrea Smržová, Ph.D.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Ankylozující spondylitida je chronická zánětlivé revmatologické onemocnění postihující axiální skelet, ale také může mít formu periferní s postižením menších i větších kloubů. Léčba ankylozující spondylitidy začíná režimovými opatřeními a rehabilitací, z farmakologických přípravků zahajujeme léčbu nesteroidními antirevmatiky. Následující léčbou jsou pak přípravky chorobu modifikující, a to konvenční, jako např. sulfasalazin či methotrexát, či nastupuje biologická léčba. Infliximab je chimérická monoklonální protilátka namířená proti prozánětlivému cytokinu tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (TNF- α). Přípravek Remsima je biosimilární infliximab, který četnými studiemi i praktickými zkušenostmi prokázal léčebný účinek i bezpečnostní profil srovnatelný s infliximabem u všech indikací.

 

Klíčová slova

ankylozující spondylitida, biologická terapie, biosimilární infliximab

 

SUMMARY

Ankylosing spondylitis is a chronic inflammatory rheumatic disease affecting the axial skeleton and peripheral joins too. Therapy of ankylosing spondylitis starts with rehabilitation and lifestyle changes. Nonsteroidal anti-rheumatic drugs are first line of therapy. Following treatment are convention or biological disease-modifying anti-rheumatic drugs. Infliximab is a chimeric monoclonal antibody directed against the pro-inflammatory cytokine tumor necrosis factor α (TNF- α). Remsima is a biosimilar infliximab, which has demonstrated a comparable therapeutic effect and safety profile in all indications through numerous studies and practical experience.

 

Key words

ankylosing spondylitis, biological therapy, biosimilar infliximab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM