Do třetice všeho dobrého – případ pacientky s těžkým astmatem

02/2023

MUDr. Lýdia Slušná; MUDr. David Homola; MUDr. Aneta Opravilová

Klinika pneumologie 3. LF UK a FN Bulovka, Praha

 

SOUHRN

Těžké astma postihuje pouze velmi malou část (jednotky procent) všech astmatiků. V průběhu několika posledních let se pro tuto skupinu pacientů stala i u nás dobře dostupnou biologická léčba, která již má v současnosti přednost před podáváním systémových kortikosteroidů a postupně se s vývojem doporučení stává preferovanou dokonce i před vysokými dávkami kortikosteroidů inhalačních (po využití kombinace s další přídatnou léčbou).1 Na případu mladé pacientky s těžkým refrakterním asthma bronchiale ukazujeme, že možnost volit mezi vícero přípravky biologické léčby a případně změnit již zvolenou podanou léčbu na základě dalšího vývoje nám umožňuje nastavit a vést léčbu cílenou podle individuálních charakteristik konkrétního pacienta.

 

Klíčová slova

těžké asthma bronchiale, biologická léčba, systémová kortikoterapie, mepolizumab, benralizumab, dupilumab

 

SUMMARY

Severe asthma affects only a very small part (few percent) of all patients with asthma. In the last few years, specific biological treatment has become readily available for this group of patients in our country. These biologics already have priority over the use of systemic corticosteroids, and gradually, with the development of recommendations, it is becoming preferred even over high doses of inhaled corticosteroids (after using a combination with additional treatment).1 In the case report of a young patient with severe refractory bronchial asthma, we show that the possibility of choosing among several biologicals and possibly changing the already used choice allows us to set up and conduct targeted treatment according to the patient's individual characteristics.

 

Key words

severe asthma, biologic therapy, systemic corticotherapy, mepolizumab, benralizumab, dupilumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM