Dokáže včasná léčba oddálit progresi chronického žilního onemocnění?

06/2020

MUDr. Júlia Černohorská, Ph.D.

Dermal Centre, s.r.o., Mělník

 

SOUHRN

Dvě ženy, matka a dcera. Obě ženy žijí s chronickým žitním onemocněním už mnoho let. Obě mají za sebou dvě těhotenství. Každá má jiné subjektivní potíže i jiné klinické známky. Obě dostaly stejné informace o rizikových faktorech vedoucích k progresi onemocnění žil. Jak se k tomu postavily? Jakou roli hrála v jejich životě pozdní diagnostika, léčba a pochopení podstaty nemoci? Na jejich příběhu bych ráda poukázala na skutečnosti, které mohou vést k progresi žilního onemocnění. A to ve světle jejich životních rozhodnutí, konání v minulosti a přístupu k nemoci v současnosti.

 

Klíčová slova

chronické žilní onemocnění, venofarmaka, rizikové faktory

 

SUMMARY

Two women, mother and daughter. Both women have been living with chronic venous disease for many years. Both women were two times pregnant. Each of them has different subjective difficulties and clinical signs. Both received the same information about risk factors leading to the progression of venous disease. How did they react to this? Which role did late diagnosis, treatment and understanding of the nature of the disease play in their lives? In their story, I would like to point out facts that can lead to the progression of venous disease. This is in the light of their life decisions, past actions and approach to the disease today.

 

Key words

chronic venous disease, venoactive drugs, risk factors

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM