Doporučení EULAR pro využití zobrazovacích metod v diagnostice a léčbě axiálních spondyloartritid

06/2017

MUDr. Kristýna Bubová

Revmatologický ústav, Praha

 

SOUHRN

Spondyloartritidy patří mezi zánětlivá revmatická onemocnění postihující primárně axiální skelet. Kromě klinického a laboratorního vyšetření se při diagnostice již mnoho let opíráme zejména o výsledky zobrazovacích metod. V minulosti bylo základní metodou rentgenové vyšetření sakroiliakálního skloubení, které zobrazuje chronické zánětlivé změny charakteru erozí, změny šíře kloubní štěrbiny či zvýšené sklerotizace. Díky pokroku v radiologii jsme dnes však schopni zachytit již časné zánětlivé změny ve formě kostního edému, a to pomocí magnetické rezonance. Na základě těchto nových poznatků vytvořila Evropská liga proti revmatismu (European League Against Rheumatism, EULAR) ucelená doporučení pro využití zobrazovacích metod, která by měla posloužit nejen jako přehledný návod při stanovení diagnózy, ale měla by pomoci i při další strategii léčby axiálních spondyloartritid. Zásadní metodou diagnostiky zůstává konvenční rentgenové vyšetření, ke kterému se v určitých situacích přidává právě vyšetření magnetickou rezonancí. Diskutuje se i o úloze obou metod zejména v monitoraci onemocnění a predikci léčebné odpovědi. Zmíněna jsou i další radiografická vyšetření, která se v minulosti zkoušela v souvislosti se spondyloartritidami, a jejich využití v dnešní praxi.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

axiální spondyloartritida, sakroiliitida, magnetická rezonance, zobrazovací metody

 

SUMMARY

Spondyloarthritides are inflammatory rheumatic diseases affecting primarily axial skeleton. The diagnosis is established using not only clinical and laboratory examination but also imaging methods. The conventional x-ray of sacroiliac joints was formerly the first choice for diagnosis, however, only postinflammatory chronic changes (sclerosis, erosions, widening of joint space) could be visualised. Recently we have been able to capture even the early inflammatory changes (bone marrow edema) by using magnetic resonance imaging. Based on novel findings European League Against Rheumatism (EULAR) developed evidence-based recommendations on the use of imaging in the management of both axial and peripheral spondyloarthritis which should give us not only the guidance through the diagnosis establishment but also should  help us in further management of the disease. The central diagnostic role of x-ray imaging is supported by magnetic resonance imaging in certain conditions. The role of these two and other imaging methods are further discussed in disease monitoring, prediction of severity and treatment response.

 

KEY WORDS

axial spondyloarthritis, sacroiliitis, magnetic resonance, imaging methods

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM