Doporučení omezení příjmu soli: máme v tom jasno?

06/2019

Prof. MUDr. Jan Malík, CSc.

3. interní klinika, Komplexní kardiovaskulární centrum 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Vysoká konzumace soli se podílí na rozvoji různých onemocnění. Z tohoto důvodu Světová zdravotnická organizace i další odborné společnosti vydaly doporučení snížit příjem kuchyňské soli na méně než 5 g/24 hodin. Bohužel jsou tato doporučení postavena na studiích s nekvalitní metodikou a rozporuplnými výsledky. Zatímco potřeba redukce příjmu soli u obézních hypertoniků, pacientů se srdečním selháním nebo renální insuficiencí je mimo diskusi, uvedené doporučení Světové zdravotnické organizace zachází příliš daleko a takováto redukce příjmu soli v populaci může mít i nežádoucí účinky.

 

Klíčová slova

sůl, příjem soli, hypertenze

 

SUMMARY

High salt consumption contributes to the development of various diseases. For this reason, the World Health Organization and other professional societies have made recommendations to reduce the intake of table salt to less than 5 g/24 hours. Unfortunately, these recommendations are based on studies with poor quality methodology and inconsistent results. While the need to reduce salt intake in obese hypertensive patients, patients with heart failure, or renal insufficiency patints is out of the question, the WHO recommendation goes too far and such a reduction in salt intake in the population may have adverse effects.

 

Key words

salt, sodium intake, hypertension

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM