Duální antiagregace po akutním koronárním syndromu

02/2019

Doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., FESC; doc. MUDr. Martin Mates, CSc., FESC

Kardiovaskulární centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha

 

SOUHRN

Nemocný po akutním koronárním syndromu je ve velmi vysokém riziku další ischemické kardiovaskulární příhody. Antitrombotická léčba, a především podávání kyseliny acetylsalicylové společně s inhibitorem P2Y12 v rámci tzv. duální antiagregace je jedním ze základních pilířů léčby po akutním koronárním syndromu. Bylo opakovaně prokázáno, že tento postup snižuje riziko další koronární příhody, ale i riziko nekoronárních kardiovaskulárních příhod, či dokonce celkové mortality. Článek přináší přehled literární evidence pro duální antiagregaci po akutním koronárním syndromu a shrnuje možnosti antiagregační léčby a současná doporučení.

 

Klíčová slova

akutní koronární syndrom, infarkt myokardu, kyselina acetylsalicylová, inhibitor P2Y12, klopidogrel, tikagrelor, prasugrel

 

SUMMARY

The patient after acute coronary syndrome (ACS) is at a very high risk of further ischemic cardiovascular events. Antithrombotic therapy and, in particular, administration of acetylsalicylic acid together with the P2Y12 inhibitor within the so-called dual antiplatelet therapy is one of the cornerstones of treatment after ACS. This has been repeatedly shown to reduce the risk of further coronary events, but also the risk of non-coronary cardiovascular events or even overall mortality. The article presents an overview of literature for dual antiplatelet therapy after ACS and summarizes the possibilities of antiplatelet therapy and current recommendations.

 

Key words

acute coronary syndrome, myocardial infarction, acetylsalicylic acid, P2Y12 inhibitor, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM