Duální antitrombotická léčba pro nemocné s chronickými formami aterosklerotického postižení - nová indikace na základě výsledků studie COMPASS

06/2019

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Pacienti s polyvaskulárním postižením (chronickými koronárními syndromy, stavy po iktech a s periferním aterosklerotickým postižením) mají vysoké riziko kardiovaskulárních příhod a jsou ohroženi i rizikem amputace končetiny. Základem jejich antitrombotické léčby dosud byla protidestičková léčba - v monoterapii nebo duální. Na základě pozitivních výsledků studie COMPASS má být u tohoto typu pacientů nově zvážena také kombinace acetylsalicylové kyseliny s perorálním antikoagulanciem rivaroxabanem v redukované dávce - tzv. duální antitrombotická léčba (dual antithrombotic therapy, DAT).

 

Klíčová slova

aterotrombóza, protidestičková léčba, antikoagulační léčba, duální antitrombotická léčba, acetylsalicylová kyselina, rivaroxaban, ischemická choroba srdce a končetin, iktus

 

SUMMARY

Patients with polyvascular involvement (chronic coronary syndromes, stroke conditions and peripheral atherosclerotic involvement) are at high risk of cardiovascular events and also at risk of limb amputation. Their antithrombotic treatment has so far been based on antiplatelet therapy - in monotherapy or dual therapy. Based on the positive results of the COMPASS study,

the combination of acetylsalicylic acid with oral anticoagulant rivaroxaban at a reduced dose (a so-called dual antithrombotic therapy) should also be reconsidered in this type of patient.

 

Key words

atherothrombosis, antiplatelet therapy, anticoagulant therapy, dual antithrombotic therapy, acetylsalicylic acid, rivaroxaban, coronary artery disease, stroke

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM