Duální bronchodilatace - fixní spojení dvou bronchodilatačních léků v léčbě CHOPN

01/2018

MUDr. Alena Vlachová

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Kombinace dvou inhalačních bronchodilatačních léků s různým mechanismem účinku ve fixním přípravku vede ke zlepšení bronchodilatačního účinku oproti léčbě stejnými léky v oddělených inhalátorech. Vzhledem k lepšímu účinku léčby není zapotřebí navyšovat dávky jednotlivých léků, proto je tato léčba z hlediska nežádoucích účinků bezpečnější. Bronchodilatační terapie duálním přípravkem je doporučena pro léčbu stabilní CHOPN skupiny B, C a D podle klasifikace GOLD 2017. V článku je uveden přehled dostupných léků a také rizika terapie.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

CHOPN, bronchodilatační lék, fixní kombinace, GOLD, rizika terapie

 

SUMMARY

Using multiple fixed combination of bronchodilators with distinct mechanism of action increases magnitude of bronchodilatation as opposed to the therapy of single bronchodilator. Unnecessary increase of the dose makes the therapy safer. Such combination is recommended according to classification GOLD 2017 for therapy of stable COPD for groups B, C and D. The article provides an overview of available therapy as well side effects of therapy.

 

KEY WORDS

COPD, bronchodilator, fixed combination, GOLD, side effects of therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM