Dulaglutid - nový zástupce skupiny GLP-1 analog

01/2018

MUDr. Marcela Szabó

Diabetologická a obezitologická ambulance, Poliklinika Barrandov, Praha

 

SOUHRN

Moderní léky k terapii diabetiků 2. typu zlepšují nejen kompenzaci diabetes mellitus, ale také snižují hmotnost pacientů a jejich krevní tlak, čímž komplexně snižují riziko vzniku komplikací diabetu jak makrovaskulárních, tak mikrovaskulárních. Důležitá je nejen vysoká účinnost léčby, ale také její bezpečnost - zvláštní důraz je kladen zejména na snížení rizika výskytu hypoglykemií. Tyto nemalé nároky na léčbu diabetu 2. typu zcela splňují agonisté receptoru pro glukagonu podobný peptid 1, jejichž skupina byla koncem roku 2017 rozšířena o nový přípravek dulaglutid. Do klinické praxe v České republice jej uvedla farmaceutická společnost Eli Lilly pod prodejním názvem Trulicity.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

agonisté receptoru pro glukagonu podobný peptid 1, dulaglutid, komplexní účinek, podávání jednou týdně, jednoduchá aplikace

 

SUMMARY

Modern drugs for the treatment of type 2 diabetics improve not only diabetes compensation, but also the weight of patients and their blood pressure, thereby greatly reducing the risk of complications of diabetes, both macrovascular and microvascular. It is important not only the high efficacy of the treatment but also its safety - especially the emphasis is placed on the reduction of the risk of hypoglycaemia. These considerable demands for the treatment of type 2 diabetes fully meet peptide 1-like glucagon receptor agonists, the group of which was extended by the end of 2017 with a new dulaglutide product. Clinical practice in the Czech Republic was presented by pharmaceutical company Eli Lilly under the sales name Trulicity.

 

KEY WORDS

glucagon receptor agonists similar to peptide 1, dulaglutide, complex effect, administration once a week, simple application

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM