Dupilumab v léčbě atopického ekzému

02/2020

MUDr. Iva Karlová

Klinika chorob kožních a pohlavních, FN Olomouc

 

SOUHRN

Atopická dermatitida je chronická zánětlivá dermatóza. V patogenezi tohoto onemocnění hraje hlavní roli genetická dispozice k imunologické dysbalanci a dysfunkci kožní bariéry. V terapii mírných a středních forem atopické dermatitidy je dostačující zevní léčba. V těžkých případech atopické dermatitidy je u dospělých pacientů indikována celková terapie cyklosporinem A. Novou terapeutickou možnost představuje dupilumab, humánní monoklonální protilátka proti α podjednotce receptoru pro interleukin 4. Terapie dupilumabem je indikována u pacientů s těžkou formou atopické dermatitidy při nedostatečné účinnosti konvenční systémové imunosupresivní terapie nebo u pacientů, kteří touto léčbou nemohou být léčeni z důvodu intolerance nebo kontraindikace.

 

Klíčová slova

atopická dermatitida, biologická terapie, dupilumab

 

SUMMARY

Atopic dermatitis is a chronic inflammatory dermatosis. It is caused by external effects on genetically disposed skin. Genetic predisposition to immunological imbalance and skin barrier dysfunction play a major role in pathogenesis of this disease. In the treatment of mild and moderate forms of atopic dermatitis external treatment is sufficient. Systemic treatment with cyclosporin A is indicated in severe cases. A new therapeutic option is dupilumab, a human monoclonal antibody against the α subunit of the interleukin-4 receptor. Dupilumab is indicated in patients with severe atopic dermatitis in case of insufficient efficacy of conventional systemic immunosuppressive therapy or in patients who cannot be treated with this therapy due to intolerance or contraindication.

 

Key words

atopic dermatitis, biologic therapy, dupilumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM