Edoxaban - další z nových perorálních antikoagulancií

04/2017

Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D.1, Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.2

1. Interní kardioangiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno

2. Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno

 

SOUHRN

Blokátory koagulačního faktoru Xa se v posledních letech dostaly do základní klinické praxe a v mnoha indikacích nahrazují blokátory kumarinu (warfarin) s větší bezpečností a účinností. Je to především nevalvulární fibrilace síní, hluboká žilní trombóza a plicní embolie a v poslední době také elektrická kardioverze. Edoxaban se objevuje jako čtvrté nové angtikoagulans, které má data z klinických studií ve všech těchto oblastech, a navíc výhodné dávkování léku jedenkrát denně.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

antikoagulace, fibrilace síní, kardioverze, tromboembolická nemoc

 

SUMMARY

Blockade of factor Xa becomes a routine part of clinical praxis instead of coumarine blockade with warfarin, providing a more benfitial and safer effect. The main indiactions are nonvalvular atrial fibrillation, deep venous trombosis, lung embolism and in recent time also electric cardioversion. Edoxaban appears as the fourth drug which has also evidence based data from clinical trials. Its advantage is also a once daily dosage.

 

KEY WORDS

anticoagulation, atrial fibrillation, cardioversion, tromboembolic disease

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM