Empagliflozin a progrese onemocnění ledvin u pacientů s DM 2. typu - výsledky studie EMPA-REG OUTCOME

02/2017

MUDr. Eva Račická

Diabetologická a interní ambulance, Ostrava

 

SOUHRN

Diabetes mellitus 2. typu je chronické progresivní onemocnění, která způsobuje závažnou morbiditu a vede k předčasné kardiovaskulární mortalitě. Diabetické onemocnění ledvin je významnou a častou komplikací u pacientů s diabetes mellitus 2. typu - vyvíjí se asi u 35 % populace s touto diagnózou. Pokrok ve vývoji nových léků přinesl novou skupinu léků - selektivní inhibitory specifického glukózového přenašeče (sodium-glucose linked contrasporter 2, SGLT-2). Nedávno uveřejněná studie EMPA-REG OUTCOME s empagliflozinem dokumentovala významné benefity této léčby, kterými jsou signifikantně snížené kardiovaskulární riziko - snížení kardiovaskulární mortality i celkové mortality a snížení incidence srdečního selhání. Tyto výsledky ještě dále doplnila analýza sekundárních renálních účinků empagliflozinu, která potvrdila zpomalení progrese diabetického onemocnění ledvin při podávání empagliflozinu oproti placebu u skupiny pacientů s diabetes mellitus 2. typu s vysokým kardiovaskulárním rizikem a snížení výskytu klinicky relevantních renálních příhod.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

diabetes mellitus 2. typu, kardiovaskulární riziko, diabetické onemocnění ledvin, EMPA-REG OUTCOME, progrese diabetického onemocnění ledvin

 

SUMMARY

Type 2 diabetes mellitus is chronic progressive disease and causes excessive morbidity and premature cardiovascular mortality. Diabetic kidney disease is important and frequent complication in patients with type 2 diabetes mellitus a develops in approximately 35 % people with this disease. Progress in development of new antidiabetic medication has emerged a new category - sodium-glucose linked contrasporter 2 (SGLT-2). The recent publication of the EMPA-REG OUTCOME study documented impressive benefits of treatment with empagliflozin on significantly decreased cardiovascular risk - cardiovascular death, all-cause mortality and the incidence of heart failure. All the date has been completed with pre-specified secondary objective examining the effect of empagliflozin on renal outcomes confirming empagliflozin was associated with slower progression of kidney disease in patient with type 2 diabetes at high cardiovascular risk and was also associated with significant lower risk of clinically relevant renal events.

 

KEY WORDS

diabetes mellitus type 2, cardiovascular risk, diabetic kidney disease, EMPA-REG OUTCOME, progression of diabetic kidney disease

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM