Enterální a parenterální výživa

04/2021

MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D.

III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Umělá výživa je nedílnou součástí běžné klinické praxe. Pokud je to možné a pokud trávicí trakt náležitě funguje, preferujeme enterální výživu. V případě nedostatečného zajištění dodávky energie a substrátů enterálně doplňujeme parenterální výživu nitrožilně. Plná parenterální výživa je vyhrazena pro pacienty ve stavu, kdy enterální výživu není možné použít (ileózní stavy, syndrom krátkého střeva, abdominální katastrofy atd.). Enterální výživa je bezpečnější, podporuje i střevní trafiku. Parenterální výživa je spojena s vyšší incidencí metabolických i orgánových komplikací.

 

Klíčová slova

enterální výživa, parenterální výživa, sipping, sondová výživa, malnutrice

 

SUMMARY

The artificial nutrition is a routine part of daily medical practice. In cases of proper function of the gastrointestinal tract enteral nutrition is preferred. If enteral way is not sufficient parenteral nutrition should be used for energy and protein income. Full parenteral nutrition is reserved for situations when enteral way is not possible to use (ileus, short bowel syndrome, abdominal catastrophes etc.). Enteral nutrition is safer, supports gut cells growth. Parenteral nutrition relates to the higher incidence of metabolic and organ complication.

 

Key words

enteral nutrition, parenteral nutrition, sipping, tube feeding, malnutrition

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM