Erektilní dysfunkce u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a dalšími onemocněními

01/2019

MUDr. Pavel Turčan

Centrum Mediol, Olomouc

 

SOUHRN

Erektilní dysfunkce je problém postihující poměrně značnou část mužské populace. Epidemiologické studie za posledních 20 let ukazují, že přibližně 30-40 % mužů ve věku nad 40 let má zkušenost s erektilní dysfunkcí mírného stupně či závažnější formy. Příčiny erektilní dysfunkce jsou multifaktoriální. Etiopatogeneze má ale u mnoha příčin stejný podklad - endoteliální dysfunkci a aterosklerózu. Jedním z rizikových faktorů pro rozvoj erektilní dysfunkce je diabetes mellitus 2. typu, jehož frekvence v populaci stále narůstá. Diabetes mellitus 2. typu bývá navíc spojen s obezitou, metabolickým syndromem a hypertenzí. Počet diabetiků stále stoupá, zvláště v souvislosti s nezdravým životním stylem a nárůstem obezity. Muži s diabetem 2. typu trpí erektilní dysfunkcí častěji, což vede k významnému snížení kvality života. Lékem první volby zůstávají v tomto případě inhibitory fosfodiesterázy, ale nedílnou součástí léčby jsou především změny životního stylu, redukce hmotnosti a medikamentózní léčba diabetu, případně dalších onemocnění podle přidružených komplikací.

 

Klíčová slova

erektilní dysfunkce, diabetes mellitus 2. typu, endoteliální dysfunkce, ateroskleróza

 

SUMMARY

Erectile dysfunction is a condition affecting a relatively large part of male population. Epidemiological studies over the past 20 years show that approximately 30-40 % of men over 40 have experience with moderate or severe erectile dysfunction. Causes of erectile dysfunction are multifactorial. However, the etiopathogenesis has the same underlying causes - endothelial dysfunction and atherosclerosis. Diabetes mellitus type 2, which is increasing in the population, is one of the risk factors for erectile dysfunction development. In addition, diabetes mellitus type 2 is associated with obesity, metabolic syndrome and hypertension. The number of diabetics is rising, especially in connection with unhealthy life styles and an increase in obesity. Men suffering from diabetes mellitus type 2 suffer from erectile dysfunction more often. It leads to a significant decrease in quality of life. Phosphodiesterase inhibitors remain the drug of the first choice, but lifestyle changes, weight reduction, and diabetes mellitus type 2 medication are an integral part of treatment, and possibly other medications connected with associated complications.

 

Key words

erectile dysfunction, type 2 diabetes mellitus, endothelial dysfunction, atherosclerosis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM