Esperoct - nový rekombinantní faktor VIII s prodlouženým poločasem eliminace v léčbě hemofilie A

04/2020

MUDr. Ester Zápotocká

Klinika dětské hematologie a onkologie LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Esperoct, rekombinantní faktor VIII s prodlouženým biologickým poločasem eliminace, je novou léčebnou možností pro hemofiliky A. Jedná se o představitele skupiny léčiv využívajících k prodloužení biologického eliminačního poločasu technologie pegylace. Výsledky klinických studií potvrzují prodloužení poločasu asi 1,6krát, což může být efektivně využito v nastavení optimálního profylaktického schématu.

 

Klíčová slova

hemofilie A, pegylace, profylaxe, biologický poločas eliminace, účinnost, bezpečnost

 

SUMMARY

Esperoct, a new recombinant factor VIII with extended half-life, presents a new treatment option for people with hemophilia A. Esperoct uses pegylation as a technology for biological half life prolongation. Clinical trials results confirm half-life prolongation by 1,6times, which can be effectively used in setting of optimal prophylactic schedule.

 

Key words

hemophilia A, pegylation, prophylaxis, biological half-life, effectivity, safety

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM