Euvascor - moderní kombinační terapie pro pacienta s arteriální hypertenzí a dyslipidemií (nová fixní kombinace atorvastatinu a perindoprilu)

05/2019

Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Kardiovaskulární onemocnění patří mezi nejčastější příčiny mortality a morbidity v našich zemích. Cílenou intervencí rizikových faktorů dochází k redukci počtu těchto příhod, což dokazuje statistika za posledních 30 let. Nicméně cílenou farmakoterapií všech rizikových faktorů dochází k polypragmazii, se kterou klesá adherence našich pacientů k farmakoterapii. Velkou výhodou posledních let jsou fixní kombinace. Dnes máme k dispozici novou fixní kombinaci k ovlivnění dvou klíčových rizikových faktorů aterosklerózy - arteriální hypertenze a dyslipidemie - Euvascor v podobě dvou nejvíce předepisovaných molekul atorvastatinu a perindoprilu, jejichž účinek je ověřen nejen velkou řadou primárních a sekundárních klinických studií, ale i letitou praxí.

 

Klíčová slova

rizikové faktory aterosklerózy, dyslipidemie, arteriální hypertenze, fixní kombinační terapie

 

SUMMARY

Cardiovascular disease is one of the most common causes of mortality and morbidity in our countries. We can reduce this risk using targeted intervention of all risk factors, as evidenced by statistics over past 30 years. However, the targeted pharmacotherapy of all risk factors leads to a polypharmacy with which our patients' adherence to pharmacotherapy decreases. The advantage is fixed combinations. Nowadays we have a fixed combination of two risk factors for atherosclerosis: dyslipidemia and arterial hypertension - Euvascor.

 

Key words

atherosclerosis risk factors, dyslipidemia, arterial hypertension, fixed combination therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM