Everolimus v léčbě plicních a gastrointestinálních neuroendokrinních nádorů - komentář ke studii RADIANT-4

01/2017

MUDr. Eva Sedláčková, MBA

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Studie RADIANT-4 je první multicentrická mezinárodní randomizovaná studie fáze lil, která potvrdila účinnost inhibitoru mTOR everolimu u progredujících pokročilých dobře diferencovaných nefunkčních neuroendokrinních nádorů plic a gastrointestinálního traktu. Medián času do progrese onemocnění byl při centrálním hodnocení v rameni s everolimem 11,0 měsíců (95% interval spolehlivosti [confidence interval, Cl] 9,23-13,31) a pro placebo 3,9 měsíců (95% Cl 3,58-7,43). Celkové přežití při dvou provedených interim analýzách vykazuje lepší trend pro everolimus, avšak statisticky zatím nesignifikantní. Toxicita léčby je předvídatelná a zvladatelná. Na studii participovala i tři česká pracoviště - v Praze, Brně a Olomouci. Výsledky byly poprvé zveřejněny na kongresu ESMO (European Society for Medical Oncology) 2015 a plný text v časopisu Lancet v březnu 2016. Na základě studie RADIANT-4 byl everolimus v této indikaci registrován ve Spojených státech amerických i v Evropě.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

everolimus, studie RADIANT-4, neuroendokrinní nádory plic a gastrointestinálního traktu

 

SUMMARY

RADIANT-4 trail is the first multicentric international randomised phase 111 study confirming efficacy of mTOR inhibitor everolimus in progressive, advanced, well differentiated non-functioning neuroendocrine tumors of lung and gastrointestinal tract. Median progression free survival by central radiological assessment was 11,0 months (95% confidence interval [Cl] 9,23-13,31) for everolimus and 3,9 months (95% Cl 3,58-7,43) for placebo. Overall survival after two interim analyses had better trend for everolimus, however statistically not significant. Toxicity of therapy is predictable and manageable. In this study took part also 3 Czech oncological departments (Prague, Brno and Olomouc). The first results were reported at ESMO 2015 and full text was published in Lancet in March 2016. Based on this RADIANT-4 study everolimus was registered for this indication in USA and in Europe.

 

KEY WORDS

everolimus, RADIANT-4 trail, neuroendocrine tumors of lung and gastrointestinal tract

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM