Existuje vztah mezi intenzitou kožních projevů a psoriatickou artritidou?

03/2022

MUDr. Jiří Štolfa

Revmatologický ústav, Praha

 

SOUHRN

Nejsnadněji detekovatelným markerem psoriatické artritidy je sama psoriáza. Vzhledem k tomu, že ne každý pacient s psoriázou onemocní i artritidou, je nasnadě otázka, jaký je vztah kožního a kloubního postižení. V tomto přehledu se zabýváme vztahem lokalizace kožního postižení k pravděpodobnosti vývoje kloubního postižení, vztahem tíže kožního postižení k pravděpodobnosti vývoje kloubního postižení a vztahem tíže kožního postižení k tíži kloubního postižení. Pokud jde o lokalizaci psoriázy, je výrazná asociace s postižením kštice, nehtů a kožních záhybů. Rovněž rozsah psoriázy, ať již hodnocený podle Body Surface Area, nebo podle Psoriasis Area and Severity Index, je spojený s vyšší pravděpodobností vývoje artritidy. Pacienti s těžkou artritidou mají obvykle rozsáhlejší psoriázu.

 

Klíčová slova

psoriáza, artritida, prediktory, časná psoriatická artritida, tíže psoriázy, tíže artritidy

 

SUMMARY

Psoriasis itself is the most easily detectable marker of psoriatic arthritis (PsA). Given that not every patient with psoriasis develops arthritis, the obvious question is what is the relationship between skin and joint disability. In this review, we look at the relationship between the location of the skin disorder and the probability of developing a joint disability, the relationship between the severity of the skin disability and the probability of developing a joint disability, and the relationship between the severity of the skin disability and the severity of the joint disability. Regarding the localization of psoriasis, there is a strong association with the involvement of the forehead, nails and skin folds. Also, the extent of psoriasis, whether assessed by the Body Surface Area (BSA) or the Psoriasis Area and Severity Index (PASI), is associated with a higher probability of developing arthritis. Patients with severe arthritis usually have more extensive psoriasis.

 

Key words

psoriasis, arthritis, predictors, early psoriatic arthritis, severity of psoriasis, severity of arthritis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM