Fakta a mýty kolem léčby covidu-19 - pohled farmakologa

02/2021

Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Farmakologický ústav 3. LF UK Praha

 

SOUHRN

V léčbě pandemie covidu-19 platí stejná pravidla jako u ostatních onemocnění - užívat jen ověřené léčebné postupy. Doložen je příznivý efekt stimulace imunity aktivní vakcinací či pasivně aplikací monoklonálních protilátek, v určité fázi onemocnění je přínosná virostatická léčba, v jiné inhibice příliš aktivované reparačně-zánětlivé reakce (tzv. cytokinové bouře). V různých fázích již rozvinuté choroby je přínosná též léčba antikoagulační. Naopak řada dalších strategií se ukázala být zcela neúčinná či pro jejich užití nemáme dostatek dat. Článek je přehledem současných možností farmakoterapie, její účinnosti i bezpečnosti.

 

Klíčová slova

covid-19, farmakoterapie, vakcinace, remdesivir, dexamethason, tocilizumab, ivermectin, isoprinosin, antitrombotika

 

SUMMARY

In the treatment of the COVID-19 pandemic, the same rules apply as for other diseases - take only verified treatments. The beneficial effect of stimulation of immunity by active vaccination or passive application of monoclonal antibodies is documented, antiviral therapy is beneficial at some stage of the disease, in other inhibition of an over-activated reparation-inflammatory reaction (so-called cytokine storms). At various stages of an already developed disease, anticoagulant treatment is also beneficial. On the contrary, a number of other strategies have proved to be completely ineffective or we do not have enough data for their use.

 

Key words

COVID-19, pharmacotherapy, vaccination, remdesivir, dexamethasone, tocilizumab, ivermectin, isoprinosine, antithrombotics

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM