Farmakokinetické odlišnosti jednotlivých statinů

02/2016

Kristýna Vaněčková, Zoltán Paluch

Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Článek shrnuje základní farmakokinetické vlastnosti jednotlivých statinů, rozdíly v metabolismu jednotlivých představitelů, nejčastější lékové interakce, které ovlivní jejich klinický účinek. V závěru textu jsou uvedeny obchodní názvy statinů, které jsou dostupné na českém trhu.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

atorvastatin, fluvastatin, pravastatin, rosuvastatin, simvastatin, metabolismus, léková interakce

 

SUMMARY

The paper is an overview of basic pharmacokinetic properties of individual statins, differences on their metabolism, and the most frequent drug interactions affecting their clinical effect. Finally, the paper provides a list of the brand names of statins available on the Czech market.

 

KEY WORDS

atorvastatin, fluvastatin, pravastatin, rosuvastatin, simvastatin, metabolism, drug interactions

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM